Ürünlerin hasat sonrası ömrünün uzatılabilmesi, soğutma sistemleri ve atmosfer kontrollü muhafaza ile mümkün olabilmektedir. Soğutma sistemi, standart soğuk depolar ile aynıdır. Farklı olarak, oda içerisindeki hava bileşiminin değiştirilmesi ve değiştirilen bu havanın korunmasına yardımcı olacak gaz sızdırmazlığının sağlanması gerekmektedir. Kontrol atmosferli muhafazada, ortam atmosferindeki oksijen (O2) oranının azaltılmasına bağlı olarak, ürünlerin solunum hızı düşmekte, metabolizma yavaşlamakta, sonuçta da olgunlaşma ve yaşlanma geciktirilmektedir. Bu da ürünlerin normal muhafaza sürelerinden daha uzun süre muhafaza edilmesini sağlamaktadır.

Uygulama Alanları


 • Peynir için soğuk odalar

 • Tereyağ için donmuş muhafaza odaları

 • İnkübasyon odaları için soğutma ve ısıtma

 • Proses holleri için soğutma sistemleri (hava torbalı)

 • Atmosfer kontrol ekipmanlarının temini ve kurulumu (Azot jeneratörleri, CO2 tutucu, O2 / CO2 analiz cihazları, Etilen tutucu, Gaz sızdırmaz oda kapıları vb.)

 • Hızlı soğutma odaları

 • Atmosfer kontrollü soğuk depolar için hassas kontrollü soğutma sistemleri

 • Komple paslanmaz hava soğutma üniteleri

 • Yüksek enerji verimliliğine sahip hassas kontrollü merkezi soğutma sistemleri

 • Yüksek verimli, az enerji harcayan evaporatif kondenser uygulamaları

 • Üretim alanları hava şartlandırma sistemleri

 • Uzaktan izleme ve kontrol